Planeta to je uobjekt astrůnůmiczny, kery uobjygo gwjozda abo jei pozostouośći, we kerygo wnyntrzu ńy zachodźi reakcyjo termojůndrowo, na tela srogi, coby mjou ksztout zbliżůny do kugle a důminowou we przestrzyńi wokůu swojij uorbity. Ńy ymituje wuosnygo śwjotua, yno śwjyćy śwuotuym uodbitym. We Ůkuodźe Suonyčnym znůmy 8 planyt: Merkury, Wynus, Źymja, Mars, Jowisz, Saturn, Ůrůn a Neptůn. Uodkyto tyž wjyncy kej 300 planet pozasuonycznych.

Planyty we Ůkuodźe Suonycznym