Ryby – zmjynnoćeplne kryngowce wodne uoddychajůnce skřelůma, porušajůnce śe za půmocům pletwůw. Ůnmyjglich zdeferyncyjowane we swojij zewnyntřny budowje a wewnyntřnyj, ubarwjyńu, a přistosowańu do warůnkůw střodowiska. Stanowjům nojličńijšo grupa - přez pouowa - wspůučeśńy žyjůncych kryngowcůw. Na śwjeće znanych je blisko 30 tyś. zartůw žyjůncych terozki. Sům nojstaršyma kryngowcůma we weldźe.

Ryby suodkowodne
Ryby morske

Tajla zoolůgije zajmujůnco śe rybůma to ichtjolůgijo.

Commons