Uopera (it. "dźeło") – scyńiczne dźeło muzyczne wokalno-insztrumyntalne, we kerym muzyka wspůłdźoła ze akcyjům dramatycznům (libretto). Istotům tygo gatůnku muzycznygo je synteza sztuk, czyli połůnczyńy słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu uoraz szpila aktorskigo. Tyż kej i balet, wywodźi śa ze italskich, renesansowych maskarad karnawałowych, kere przyrodźiły śa we widowiska dramatyczne. Uopera skłodo śa ze aktůw, kere podźelone sům na scyny.

Wnytrze uopery La Fenice we Wenecyji we 1837 roku