Xavier Dolan, Xavier Dolan-Tadros (* 20. marca 1989 we Montrealu) − frankokanadzki (québecki) reżyser, szauszpiler, scynarzista, filmowy producynt a dabingowiec.

Xavier Dolan we Cannes, 2014
Commons-logo.svg

Je synym rechtōrki Geneviève Dolan a ze Egipta pochodzōncygo śpiywŏka a aktora Manuela Tadrosa, kery zuczastniōł sie gościnnych wystōmpiyń we porã Dolanowych filmach (J’ai tué ma mère, Laurence Anyways, Tom à la ferme).

Swoje piyrsze wystōmpiyni choby aktor miŏł Dolan we swych sztyrech rokach we seryji spotōw reklamowych lo jedny siyci aptek. Porã rokōw niyskorzi wystōmpił we telewizyjnych seryjalach Miséricorde, Omertà II a L’Or. Uczynkowŏł we krōtkometrażnych a granych filmach: J’en suis! (1997), Le marchand de sable (1999), La Forteresse suspendue (2001), Miroirs d’Été (2006), Martyrs (2008) a Good Neighbours (2010). We Miraculum (2014) ôd reżysera Daniela Groua miŏł Dolan popiyrwe gōwnã rolã we filmie, kery sōm niyreżyserowŏł. Tyż we roku 2014 wystōmpił wele Bruce’a Greenwooda, Catherine Keener und Carrie-Anne Moss we filmie Elephant Song pod reżyseryjōm Charlesa Binamé’a, adaptacyji stejnie sie mianujōncygo szpilu ôd Nicolasa Billona. Dolan robi tyż choby dabingowiec, gŏdŏł baji Rona Weasleya we québecko-francuski wersyji filmōw ô Harrym Potterze a Jacoba Blacka we seryji Twilight.

Piyrszym filmem we reżyseryji Dolana bōło J’ai tué ma mère we roku 2009. Tyn miŏł premierã 18. maja 2009 na festiwalu we Cannes we tajli lo młodych twōrcōw Quinzaine des réalisateurs (Piytnŏstka reżyserōw) a bōł sprzedōny do wiyncy kej 20 statōw. Je to napōł autobyjograficzny ôbrŏz, kery wzniknył na zakłŏdzie gyszichty ze postrzedni szkoły, a Dolan sōm wystōmpił we gōwny roli. Jego drugi film Les amours imaginaires bōł popiyrwe ukŏzany 16. maja 2010 we Cannes we sekcyji Un Certain Regard (Isty blik), Dolan grŏ tukej jednygo ze trzech gōwnych perzonōw. Aji trzeci film, Laurence Anyways, miŏł premierã we ty tajli we Cannes 18. maja 2012, yny że tukej autor pojawiŏ sie yny we epizodzie.

We roku 2013 nagrŏł Dolan wideoklip k piosynce College Boy ôd francuskigo New-Wave’owygo bandu Indochine, kery skuli ekscesywnym przedstŏwiyniōm gywałtu skuplowanygo s poużyciym krześciański symboliki bōł silniy krytykowany.

Sztwŏrtym Dolanowym filmem bōła adaptacyjŏ szpilu ôd Michela Marca Bouchardsa Tom à la ferme. Tyn bōł ukŏzany na 70. Miyndzynarodowym Filmowym Festiwalu we Wenecyji 2. wrzyśnia 2013 a zyskŏł prajs FIPRESCI. Aji we tym filmie Dolan grŏ gōwnõ rolã. Piōnty film, Mommy, bōł nakryncōny na jesiyń 2013 a ukŏzany we Cannes 22. maja 2014 we ramach konkursu ô Złotã Palmã. Zyskŏł, społym s Adieu au Langage ôd Jeana-Luca Godarda Prajs Jury. Mommy bōło piōntym filmem s kerym szeł Dolan do Cannes, nale piyrszym we ramach gōwnygo konkursu. Choby szōsty film planuje Dolan adaptacyjõ szpilu Juste La Fin Du Monde ôd Jeana-Luca Lagarce’a s baji Marionym Cotillardym, Léōm Seydoux und Vincentym Casselym. Tyn mały ôbrŏz mō przekrōczać wielgõ żanrowõ rōżnicã miyndzy Mommy a siōdmym filmym The Death and Life of John F. Donovan a przirychtować Dolana ku dŏlszymu wielgiymu projektu. The Death and Life of John F. Donovan, kery napisŏł społym s Jacobym Tierneyym mŏ być jego piyrszym filmym na anglijski gŏdce. Sztart nakryncaniŏ je planowany na jesiyń 2015. Krōm tego we jednym wywiadze lo Montreal Gazette padŏł, że choby dŏlsze dzieło planuje modernõ adaptacyjõ Hitchcockowygo Rope, nale nŏjsamprzōd chce se dać pauzã a wysztudyrować historyjõ kunstu, bo zatym je ze swoji enormny produktywności we ôstatnich rokach styrany.

Dolan je otewrzicie gejym. Temat hōmoseksualnoty je osnowōm filmōw J’ai tué ma mère, Les amours imaginaires a Tom à la ferme, pojawiŏ się aji we Elephant Song, zaś Laurence Anyways miyrzy sie s tematym transseksualnoty.

FilmografijŏEdytuj

Reżyser a scynarzista:

 • 2009: J’ai tué ma mère (Zabił'ech mojõ matkã)
 • 2010: Les amours imaginaires (Imaginarne miłowaniy)
 • 2012: Laurence Anyways (Dycki Laurence)
 • 2013: College Boy (wideoklip ôd Indochine)
 • 2013: Tom à la ferme (Tom na farmie)
 • 2014: Mommy (Mama)

Producynt:

 • 2009: J’ai tué ma mère (Zabił'ech mojõ matkã)
 • 2010: Les amours imaginaires (Imaginarne miłowaniy)
 • 2012: Laurence Anyways (Dycki Laurence)
 • 2013: Tom à la ferme (Tom na farmie)
 • 2014: Mommy (Mama)

Szauszpiler:

 • 1994: Miséricorde (Miłosierdziy) (seryjal TV)
 • 1997: Omertà II (seryjal TV)
 • 1997: J’en suis! (Idã w to!)
 • 1999: Le marchand de sable (Handlŏrz piaskym) (krōtkometrażny)
 • 2001: La Forteresse suspendue (Tajemny festung)
 • 2001: L’Or (Złoto) (seryjal TV)
 • 2005: Attitudes (Wezdroki) (krōtkometrażny)
 • 2006: Miroirs d’Été (Zdrzadła lata) (krōtkometrażny)
 • 2008: Martyrs (Martyry)
 • 2009: Suzie
 • 2009: J’ai tué ma mère (Zabił'ech mojõ matkã)
 • 2010: Les journaux de Lipsett (Dyjŏrze Lipsetta)
 • 2010: Les amours imaginaires (Imaginarne miłowaniy)
 • 2010: Good Neighbours (Dobre sōmsiady)
 • 2012: Laurence Anyways (Dycki Laurence)
 • 2013: Tom à la ferme (Tom na farmie)
 • 2014: Miraculum (Zazrŏk)
 • 2014: Elephant Song (Piosynka słonia)

LinkiEdytuj