Disambig.svg Tyn artikel je ô kśynžycu Jowiša. Dej pozōr tyż: inkše artikle uo tym mjańe.
Ojropa
naćiś uobrozek coby powjynkšyć


Ojropa-uobrozek zuůnačůny bez sůnda Galileo

Uodkryće
Uodkrywca Galileo Galilei
Simon Marius
Data uodkryćo 7 styčńa 1610
Charakterystyka uorbity
Středńe uoddalyńe uod planety 671 034 km
Mimostřůd 0,0094
Perycentrum 664 700 km
Apocentrum 677 300 km
Uokres uobjygu 3,551181041 d
Uobwůd uorbity 4 216 100 km
Gibkość uorbitalno maksymalno: 13,871 km/s
středńo.: 13,741 km/s
minimalno: 13,613 km/s
Nachylyńe orbity 1,79° (ku ekliptyce)
0,47° (ku puauščyźńy
růwnika Jowiša)
Je naturalnym satelitům Jowiša
Charakterystyka fizyčno
Šyřka růwńikowo 3 121,6 km
Plac 3,1 x 107 km2
Uobjyntość km3
Masa 4,8 x 1022 kg
Gynstość 3,014 g/cm3
Gibkość ućečki
s powjyřchńe
2,0 km/s
Uokres zwyrtńyńo nauobkouo
uośe
synchrońčny s
uokresym uorbitalnym
Albedo 0,67
Temp. powjyřchńe
minimalno středńo maksymalno
85 K 103 K 125 K
Skuod atmosfery
Ciśńyńe atmosferyčne 1 µPa
Tlyn 100%

Ojropa to najmńyjšy s galilyjušowych kśynžycůw Jowiša. Zostou uůn uodkryty bez Galileuša we 1610 r., bez optikrůua kero sům zmajstrowou. Je uůn mjanowany uod Ojropy kero byua we mitach lipstům Jowiša. Mjano Ojropa nadou Simon Marius nale Galileuš chćou coukym inkšego. Uwožo śe aže pod lodowům powjeřchńům je uocean wody, kery ńy zamařo bo je ogřewany bez tarće zuůnačůne bez puywy. Ojropa mo fest žadko atmosfera kero skuodo śe ino s tlynu. Přypuščo śe, aže we oceańe Ojropy sům žywe uorgańizmy.

AuskuplůngiEdytuj