Szpanielskŏ gŏdka

rōmańskŏ gŏdka
(Pōnkniyntŏ ze Hišpańsko godka)


Szpanielskŏ gŏdka (hiszpańskŏ, szp.: español, lengua española) rŏz za kedy mianowanŏ kastylijskōm (szp.: castellano) to gŏdka rōmańskŏ podgrupy iberyjskij. Je to jydnŏ s ôficjalnych gŏdek Ôrganizacyje Nŏrodōw Zjydnoczōnych.

Szpanielskŏ gŏdka, hiszpańskŏ gŏdka
español, castellano
Gŏdany we Szpanijŏ, Łacińskŏ Amerika (bez Brazylije), USA (Kalifornijŏ, Teksas, Florida) a inksze krŏje
Używacze 400 miljōnōw jako ôjczystŏ gŏdka, cołkowicie 500 mln
Familijŏ Gŏdki indoojropejske
Abecadło modyfikowany łaciński alfabyt
Ôficjalny sztatus
Ôficjalnŏ we Argyntyna, Boliwijŏ, Czile, Dominikana, Ekwadōr, Filipiny, Gwatymala, Gibraltar, Rōwnikowŏ Gwinyjŏ, Hajiti, Szpanijŏ, Honduras, Kolōmbijŏ, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Portoryko, Salwadōr, Wynezuela, Urugwaj, USA, jydnŏ s gŏdek amtowych UoNZ, UE, UNESCO, Unije Afrikańskij a Mercosur
Regulowanŏ ôd Krōlewskŏ Akademijŏ Szpanielskŏ
Kody
ISO 639-1 es
ISO 639-2 spa
ISO 639-3 spa

Szpanielski je drugi na świecie pod wzglyndym liczby ludzi, kerzi gŏdajōm nim jako ôjczystym, wiyncyj perzōn je rodzimymi używŏczami ino chińskij gŏdki. Je tyż jydnōm s nojczyńścij używanych gŏdek ôbcych, wespōł ze chińskōm a angelskōm.

Pō szpanielsku gŏdŏ 500 miljōnōw perzōn, je gŏdkōm amtowōm we 24 krŏjach.

Landkarta zasiyngu szpanielskij gŏdki