Dyskusyjo mustra:Wjedźoł żeś

Aktywne dyskusje

RegleEdytuj

Coby uńiknůńć swarůw przi dowańu informacyji do tygo mustra, wćepej sam swoje propozycyje půńiżyj. Co jaki czas kery z admińistatorůw bydźe to aktualizowoł. Kożdy artikel kery śe sam znojdźe powińyn być uoznaczůny mustrym Muster:Wjedźoł żeś - artikel

.Edytuj

Jeli Wům śe ńy che pomjyńać tyj szablůny, a śće jeszczy poblokowali ta zajta uode edycyjůw to mogeće sam wćepywać rzeczy stůnd. ◄Ozi64► a uůnygo godka 14:53, 29 gru 2008 (UTC)=

Usuńcie jeszcze tylko te <poem> na dole. ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:49, 3 sty 2009 (UTC)

Půmjyńeńe s 20styczńoEdytuj

150px|right

... půmjyndz jakymy jeźorůma leży irlandzki sztad Carrick-on-Shannon?
... co pjyrsze glazyjki nośili już we Starożytnym Rzimje, Persyji a Starożytnyj Grecyji?
... do kupy ze czym jedzůno je czynsto Ćapkapusta?
... skiż czygo mynga firmůw mośedźiby we Andorze a tam płaći dowki?
... we jakij epoce tworził Joseph von Eichendorff - jedyn s nojwjynkszych ślůnskich dichterůw?


Půmjyńeńe s 13lutygoEdytuj

150px|right

... co kůńec dadajizmu uogłoszůno we maju 1922 we Weimarze na "Kůnferencyje we sprowje kůńca dada"?
... kogo zamordowali do kupy ze Jayem Sebringym?
... tajlům jakij ferwaltůngowyj dźelńicy Katowicůw sům Szopjyńicy?
... co to je rajzyfiber a czym śe uobjowjo?
... na jake dwa gůwne djalykta tajluje śe Litewsko godka?


Půmjyńeńe s 25lutygoEdytuj

150px|right

... wjela razy Real Madrid bůł majstrym Szpańije a wjela razy erbnył ji puchar?
... jak dugo je, a jako mo powjyrzchńo dorzyczo rzyka Fraser?
... kedy Michaił Gorbaczow dostoł dostoł pokojowo nadgroda Nobla?
... uod kerygo roku Koblůw bůł tajlům Czechosłowacyje?
... co akcyza je podstawowym cwekym je uograńiczyńy kůnsůmpcyje tych towarůw, nale je to tyż istotne zdrzůdło dochodu lo budżetu państwa?


Půmjyńe s 12kwjytńaEdytuj

150px|right

... kaj je nojstarszy ślůnski a banhow a kedy powstoł?
... do kupy z jakim wydarzyńym datuje śe zauobycz poczůntek Strzedńich Storoczůw?
... co Umar Ibn Abi Rabi'a je znůmy ze wkludzyńo do arabskij literatury formy gydichty mjanowanyj gazyl?
... sk­ůnd wźůno śe mjano Kornwalije a jake przełaźoło uůno ewolucyje?
... pů jakymu nadużywańy nupla je fest krytykowane uod uortodontůw??


Půmjyńeńe s 23kwjetńaEdytuj

100px|right

... co nadane we czasach PRL mjano lo Giszowca, kere mjało klang Uośedle Stanisława Staszica ńy bůło zauobycz używane uod mjyszkańcůw?
... jake mo podug Indjanerůw właśćiwośći tyj warzůny ze korzyńa Muira puama?
... uod jakich szrajbůnkůw lů ślůnskij godki używany je dwuznok Uo a jaki kalng śe bez ńigo uoddowo?
... jake sům nojsrogsze mjasta stanu Nowy Jork?
... czym Kłobuk uodr­ůżńo śe uod mycki?

Půmjyńeńe ze 27mojaEdytuj

150px|right

... skůnd podug powjarki wźyna śe Fana Dańije?
... na jake skupiny zachodńosłowjańske godki porůżńoły śe mjyndzy VII a XX stolećym?
... co charakterystyczne cechy sycowskij gwary sům sypjelyńy a dyftůngizacyjo ajchńůnygo a?
... kedy powstoł uobroz Żydówka z cytrynami, a wto je jigo autorym?
... tajlům jakigo maltańskigo samorzůndu je wyspa Comino?

Wrōć do strōny „Wjedźoł żeś”.