Spůłrzyndne: 50°27' N 30°30' EGeůgrafja

Kijůw (ůkr. Київ – Kyjiw) – stolica a tyž nojwjynkše mjasto Ukrajiny. Kijůw poúožůny je nad řekům Dńyprym.

Kijůw
Wapyn
Flag of Kyiv Kurovskyi.svg
Wapyn Kijowa Fana Kijowa
Plac Ńyzaležności we Kijowie
Plac Ńyzaležności we Kijowie
Państwo Ukrajina Ukrajina
Mjasto wydźelůne Kijůw
Burmistř Witalij Kłyczko
Plac 839 km²
Położyńe 50°27' N
30°30' E
Ludźi (2006)
• liczba ludźi
• gynstość
• aglomeracyja

2 800 400
3337 os./km²
3 299 000
Nr kerunkowy 44
Rejestracyjne tabule AA
Mjasta partnerske Turcyjo Ankara

Grecyjo Atyny
Belgijo Bruksela
Madźary Budapešt
Zjydnoczůne Sztaty Chicago
Wjelgo Brytańijo Edynburg
Armyńijo Erywań
Italijo Florencyjo
Finlandyjo Helsinki
Japůńijo Kioto
Moudawijo Kišyńůw
Polska Krakůw
Mjymcy Lipsk
Bjouoruś Mińsk
Mjymcy Můnachjum
Dańijo Odense
Francyjo Paryž
Rypublika Pouedńowyj Afriki Pretorja
Uotwa Ryga
Italijo Řim
Čile Santiago de Chile
Buůgaryjo Sofia
Šwecyjo Štokholm
Estońijo Tallinn
Gruzyjo Tbilisi
Kanada Toronto
Francyjo Tuluza
Polska Waršawa
Chińsko Rypublika Ludowo Wuhan
Austryjo Wjedyń
Litwa Wilno

Położyńe na karće kraju
Kijůw
Kijůw
Kijůw

Zouožůny na počůnku V wjeku kej placůwka handlowo na šlaku uůnčůncym Kůnstantynopol ze Skandynawjům. W IX wjeku znony kej Könugard bůu cyntrům normańskigo handlu na Ruśi. Pod kůńyc IX wjeku zostou stolicům Ruśi Kijowskij. W 1240 mjasto zostouo nojechane bez Tatarůw a uostřodek ruskij państwowośći přyńjůsu śe do Ruśi Halicko-Woúyńskij. W 1363 mjasto znolazuo śe we Wjelgim Kśynstwje Litewskym, a nastympńy po Uńije Lubelskij (1569) – Korůny Polskij, stolica wojewůdztwa kijowskigo. W 1648 zostouo uopanowane bez kozokůw Chmjelńickigo a wůnčůne we 1667 do carstwa Rosyjskigo. W XVIII a XIX wjeku Kijůw bůu wažnym wynzuym kůmůńikacyjnym a uostřodkym wojskowym Rosyji, podlygou skiž tygo intynsywnyj wymjańy kulturowyj mjyndzy narodůma suowjańskymi a inkšymi narodůma zamješkujůncymi Imperjům Rosyjske. Na počůntku XX wjeku wjynkšość we Kijowje stanowili Rosyjůńy. W 1918 we Kijowje uoguošůno stwořyńy Ůkraińskij Republiki Ludowyj a stočůno ćynžke boje s bolšewikami, keři uostatečńy podbili mjasto we 1920. W 1934 do Kijowa přyńyśůna zostoua s Charkowa stolica Ukrajińskij SRR. Uod 1991 stolica ńypodleguyj Ukrajiny.